POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności serwisu www.bridgeagency.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz Użytkoników Portalu w związku z korzystaniem przez nich poprzez serwis www.bridgeagency.pl.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bridge Agency z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 56/66, NIP 521-293-93-16.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika i Użytkonika Portalu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach oraz Użytkownikach Portalu i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika oraz Użytkonika Portalu.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.bridgeagency.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
11. Definicje używane w niniejszym regulaminie oraz w serwisie są określone w poniższych definicjach:

Klient – Użytkownik;
Login – adres e-mailowy Klienta, podany podczas zakładania konta i logowania się do Serwisu
Hasło – ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta
Moje Konto – oznacza konto Klienta w systemie www.bridgeagency.pl, do którego przypisane są kosztorysy, dokumenty lub inne usługi związane z realizacja wyjazdu do Australii przez Klienta. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto na dany serwis. Do Konta Klienta będącego Użytkownikiem może być przypisanych kilka kosztorysów, dokumentów wyjazdowych. Klient akceptuje fakt i wyraża na to zgodę, że może być proszony uzupełnianie i przesyłanie niezbędnych dokumentów elektronicznie za pośrednictwem swojego Konta w serwisie www.bridgeagency.pl/ lub telefonicznie przez pracownika Bridge Agency.
Newsletter – Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter, za pośrednictwem których, mogą być wysyłane notyfikacje informujące o konieczności uzupełnienia dokumentacji poprzez panel Moje konto, lub automatyczne notyfikacje.
Logowanie – logowanie do www.bridgeagency.pl przy użyciu Loginu i Hasła;
Użytkownik – osoba fizyczna/prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu kursu edukacyjnego do Australii lub usługi dodatkowej takiej jak zakwaterowanie, ubezpieczenie, wizowanie paszportu lub innej na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.
Użytkownik Portalu – osoba posiadająca Konto na www.bridgeagency.pl ;

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt .

Your travel step by step

This offer is made for you - wherever you are right now. It is available for you whether you are in your home country, travelling abroad or already in Poland. You can deal with all the formalities online, via mail, by visiting one of our offices or during individual consultations in your city. Please contact us and we will surely find an option for you.

I am in my home country and I want to be finally in Poland! Discover how you can travel to Poland in 9 easy steps. 

1 Contact us

Simple and easy contact is basic nowadays. You can contact us in many ways: visit Think Poland at our partner office, call our hotline or on Skype, send us an e-mail. We will answer all your questions. We offer you feedback within 24h. If you prefer one-on-one contact, we can organize free individual consultations. If there is no Think Poland partner office in your city - that's not a problem. We organize regular meetings and individual consultations in many different cities. Just follow our webpage and Facebook profile. Moreover, Think Poland is an exclusive organizer of events dedicated to travels to Poland. This is a great opportunity to learn more about studies, work, migration and travelling to Poland.

Contact News EVENTS Facebook

2 Choose an offer for yourself

Do you want to study or work? Do you want to travel for short or stay a little longer? In our offer you can find various services and school offers that can be easily combined depending on your preferences, budget and goal of travel. We are the only company in the education market that offers this advanced program and additional service browser.

Language courses  Universities Acommodation Promotions

3 Quote in 1 minute

Log in to our webpage. Start with program browser and find a program for you. Generate one or more quotes. Number of generated initial quotes will be shown in the quote icon in the top right corner as well as in your shopping basket. Remeber that you can calculate costs of one or more programs within one student visa - you can create a package. For example - you can choose two different language courses or a language course and a degree program following it. Finally, you can choose additional services or products: accommodation or insurance. Recalculating and comparig costs on our website is free of charge - it will give you an idea about the travel costs. If you have any questions - call us, send us e-mail or visit our office. We will contact you back as well. 

Quote

4 Our services are competitive

Thanks to the Internet we can do our shopping on the moblie or tablet. A lot of people planning a trip to Poland know what they expect, compare offers and look for information on social media. We know how to adjust, so we offer a multi-channel contact. You can organize your travel and deal with all the formalities online or in a traditional way. The offer is very rich and transparent - the only one like this in the market. You have a lot to choose from. All our common arrangements will be included in an appropriate document. This will assure you that we will fulfill all our responsibilities. All your payments can be also done online. We will help you to choose the best payment method for you. 

5 We assist you in visa application

That's the crucial stage of organizing your travel. Every visa application to Poland requires certain preparations. This is a process that takes some time. With support of our local partner, we will help you in preparation of of all visa supporting documents and in filling a visa application form. We will also prepare you for the visa interview to make sure that everything goes smoothly. We have almost 10 years of experience in visa application assistance and we have the highest rate of positive decisions. Remember that visa application process is included in our service without any extra charge.

Student visa

6 After I get my visa...

You will be able to download most of the documents needed before travelling from our system. You will receive Pre-departure Information Package via e-mail or at our partner office. We are a team of people who know Poland from their own experience. We'd love to share our knowlegde and answer your questions. Upon your arrival you will receive also a Think Poland Welcome Pack with a Polish mobile number included. And what is the most important - you will also receive all the contact details to be able to keep in touch with us right after arrival and throughout your stay duration, no matter which city you will be staying in.

7 Arrival and accommodation

You already have a plane ticket and let us know about your arrival date, before you have booked accommodation through us. No matter what is the accommodation type you booked, it is part of our service to pick you up and make sure you will reach the right place. Whether you arrive by train or by plane, our representative will be waiting for you at the airport or train station with Think Poland sign to take you to the place of your accommodation.

8Multilingual Warsaw office 

We are the first company that opened its own all-year, multilingual student office in the center of Warsaw. In our office you can use computers, Internet, copymachine or scanner. Our office address can always stay also your correspondence address. But no matter which city in Poland you choose to stay in, a person from our team will take you for Orientation - it will help you to learn to move around the city, how to use public transportation and where to do the shopping. You will learn basic information on a daily life and useful to settle down in Poland. We will answer all your questions

 Office in Warsaw Integration events

9 Job Assistance

While studying in Poland you can also work legally. It allows not only to earn some money to cover your every day expenses, but you also get a chance to meet new people and get to know Poland better. Usually it is not very hard to find typical student jobs. These kinds of job include: language teacher, waiter/waitress, bar tender, babysitter, salesperson, cleaning person. To do these kinds of job it is usually required to know Polish. If you don't know it, Think Poland will help you to find and subscribe for the course of basic Polish, which will increase significantly your chances for employment. While looking for a job, it is worth to check websites which specialize in job offers for foreigners who don't speak Polish.

Work in Poland

I'm in Poland and I want to extend my legal stay. Find 5 steps to apply for the Residence Card in Poland

1 Are you already in Poland?

So you are already in Poland. You liked it and you would like to stay here for longer? Doesn't matter if you organized your travel on your own, with us or with help of friends or another agency. It is important that you pursue your goals. Doesn't matter what type of visa you have and where in Poland you stay - you can always contact our office in Warsaw and discuss your situation. You can count on our advice, support and best solution. We can always help you to apply for a Residence Card.

Office in Warsaw Integration event

2 Log in to check the prices for your country

We perfectly know how it is to be a student abroad. You study, work, make friends, try to see as much as you can. You want to maximize your experience of Poland and you don't have much time left - yet you need time to apply for a Temporary Residence Permit. If you intend to extend your stay in Poland as a student, you can use our program database and browser (there is a lot to find there). Find the most suitable program for you and add it to your quote. You can also combine courses and programs into packages, e.g. language course + university degree program, or add additional services, such as accommodation and insurance. We will check course or program availability for you. In case what you choose turns out to be unavailable, we will offer you similar alternative. In case of any questions, just let us know. We know all the schools and universities very well and from our students recommendations - we'd love to share this knowledge with you.

LOG IN CREATE ACCOUNT LOG IN VIA FB

3 We will take care of all the formalities for you

Until you finally decide what course or program is best for you, our free consultations and generating quotes do not oblige you to make the payment. Depending on the school chosen by you, type of documents required for the application process and payment plan can differ. We will help you to choose the school depending on your preferences and financial capabilities, you will learn from us if the payment is due for semester or for a year and what it depends on. You will be able to make a tuition fee payment directly to a university account.

4 We assist you in visa application

That's the crucial stage of organizing your travel. Every visa application to Poland requires certain preparations. This is a process that takes some time. With support of our local partner, we will help you in preparation of of all visa supporting documents and in filling a visa application form. We will also prepare you for the visa interview to make sure that everything goes smoothly. We have almost 10 years of experience in visa application assistance and we have the highest rate of positive decisions. Remember that visa application process is included in our service without any extra charge.

Students visa

5 What's next?

You became Think Poland student. We are your information point in case you need us. You are also welcome to our regular integration events. The truth is that once you fall in love with Poland, you will want to stay here for longer. The truth is also that not everyone can easily stay in Poland due to the visa type. So if you want to stay in Poland longer, get in touch with us. We can discuss your current situation, find out what your options are and make decision on applying for the Residence Card.

Contact

I'm abroad now and I want to travel to Poland without necessity of going back to my country. Contact Think Poland - we will discuss your residential situation and see if this option could be available for you.

1 Contact us

Simple and easy contact is basic nowadays. You are in a foreign country. You can contact us in few different ways: write us an e-mail, call our office, call our hotline or contact us via Skype. We will answer all your questions. We will give you feedback within 24h. We can organize the whole travel to Poland online. We will not meet until you arrive to Poland - and this not necessarily at our office, but possibly during one of the integration events we organize.

Contact News Events Facebook

2 Choose an offer for yourself

Do you want to study or work? Do you want to travel for short or stay a little longer? In our offer you can find various services and school offers that can be easily combined depending on your preferences, budget and goal of travel. We are the only company in the education market that offers this advanced program and additional service browser. Search and check

Language courses Universities Accommodation Promo

3 Quote in one minute

Log in to our webpage to see the prices valid for your country. Start with program browser and find a program for you. Generate one or more quotes. Number of generated initial quotes will be shown in the quote icon in the top right corner as well as in your shopping basket. Remeber that you can calculate costs of one or more programs within one student visa - you can create a package. For example - you can choose two different language courses or a language course and a degree program following it. Finally, you can choose additional services or products: accommodation or insurance. Recalculating and comparig costs on our website is service free of charge - it will give you an idea about travel costs. If you have any questions - call us or send us an e-mail

Quote

4 Formalities

We can organise your whole travel for studies online, you can also count on the assistance of our local partner in your country.

Thanks to the Internet we can do our shopping on the moblie or tablet. A lot of people planning a trip to Poland know what they expect, compare offers and look for information on social media. We know how to adjust, so we offer a multi-channel contact. You can organize your travel and deal with all the formalities online or in a traditional way. The offer is very rich and transparent - the only one like this in the market. You have a lot to choose from. All our common arrangements will be included in an appropriate document. This will assure you that we will fulfill all our responsibilities. All your payments can be also made online. We will help you to choose the best payment method for you.

5 We support your visa application

That's the crucial stage of organizing your travel. Every visa application to Poland requires certain preparations. This is a process that takes some time. With support of our local partner, we will help you prepare all visa supporting documents and fill a visa application form. We will also prepare you for the visa interview to make sure that everything goes smoothly. We have almost 10 years of experience in visa application assistance and we have the highest rate of positive decisions. Remember that visa application process is included in our service without any extra charge.

Students visa

6 I received my visa

You will be able to download most of the documents needed before travelling from our system. You will receive Pre-departure Information Package via e-mail or at our partner office. We are a team of people who know Poland from their own experience. We'd love to share our knowlegde with you and answer your questions. Upon your arrival you will receive also a Think Poland Welcome Pack with a Polish mobile number included. And most importantly, you will also receive all the contact details to be able to keep in touch with us right after arrival and throughout your stay, no matter which city you will be staying in.

7 Arrival and accommodation

You already have a plane ticket and let us know about your arrival date and you have booked accommodation through us before. No matter what is the accommodation type you booked, it is part of our service to pick you up and make sure you will reach the right place. Whether you arrive by train or by plane, our representative will be waiting for you at the airport or train station with Think Poland sign to take you to the place of your accommodation.

8 Multilingual Warsaw office

We are the first company that opened its own all-year, multilingual student office in the center of Warsaw. In our office you can use computers, Internet, copymachine or scanner. Our office address can always be also your correspondence address. But no matter which city in Poland you choose to stay in, a person from our team will take you for Orientation - it will help you to learn to move around the city, how to use public transportation and where to do the shopping. You will learn basic information on a daily life and useful hints on how to settle down in Poland. Apart from this you can count on our help in opening a bank account, university registration, purchasing the insurance and getting sworn translation of your documents.

Office in Warsaw  Integration events

9 Job Assistance

While studying in Poland you can also work legally. It allows not only to earn some money to cover your every day expenses, but you also get a chance to meet new people and get to know Poland better. Usually it is not very hard to find typical student jobs. These kinds of job include: language teacher, waiter/waitress, bar tender, babysitter, salesperson, cleaning person. To do these kinds of job it is usually required to know Polish. If you don't know it, Think Poland will help you to find and subscribe for the course of basic Polish, which will increase significantly your chances for employment. While looking for a job, it is worth to check websites which specialize in job offers for foreigners who don't speak Polish.

Work in Poland