Study in Europe, Work in Europe, Study in Poland, Work in Poland, Study English in Europe, Work in Poland, Student visa, student visa to europe, student visa to Poland
Agents Zone Main page

Inżynieria

Na studia z zakresu inżynierii składają się kierunki takie, jak budownictwo, inżynieria lądowa, telekomunikacja, elektronika i techniki informacyjne, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, energetyka i lotnictwo, energetyka. Na każdym z tych kierunków uzyskasz wykształcenie teoretyczne i jednocześnie rozwiniesz umiejętności praktyczne na licznych ćwiczeniach i w czasie pracy pod okiem specjalistów z wybranej przez ciebie dziedziny. Podczas studiów zapoznasz się z najnowszymi technologiami, sposobami ich zastosowania, a nawet pracy nad nimi. Zdobyte na studiach fachowe kompetencje otworzą ci drzwi zarówno firm prywatnych, jak i państwowych w wybranej przez ciebie gałęzi przemysłu - w energetyce, budownictwie czy w przemyśle zawsze jest zapotrzebowanie na specjalistów.

Go back

Work and Study in Poland learn English and get your Student Visa to Poland in Europe.